دردسرهای زندگی با همسر «خاص»

 

 دردسرهای زندگی با همسر «خاص»

احتمالا آرزوی شما پیش از وصلت این بوده که با یک شخـص تحصیل کرده و روشنفکر و متفاوت زیر یک سقف زندگـی کنید. فردی که هنرمند است، دکترای یک رشته بسیار با ارزش و ویـژه را دارد یا در یک شغل عجیب و زیبـا سرگرم کار می باشد. واقعیت این است که زندگـی با چنین فردی همـان قدر که زیبـا و زیبـا می باشد، خواهـد توانست آزاردهنده باشد. به یک علـت آسان ! شما می بایست در همـه قواعدتان که تا پیش از این به نظـر تان عادی و بدیهی می آمد تجدید نظـر نمایید!
قشر روشنفکر اجتماع خصوصیاتی ویـژه خودشان را دارند و همسـران این اشخـاص اگر با شرایط زندگـی مشترک کنار نیایند، مـوارد جدی و جبران ناپذیری برایشان تهیه می شود . شما شانس دارد نتوانید با وی به بسیار از تفریحات بپردازید چون آنان را دون شان خود می داند. شانس دارد حاضر نباشد با شما هر جایی بیاید چون زمان خود را ارزشمند تر از آن می داند که در مهمانی ها صرف نماید . وی شانس دارد چندان راغب نباشد شما از کارهایش سر درآورید. انسان های ویـژه حیطه فردی پررنگ تری دارند و کمتر پایین بار قواعد رایـج اجتماعی و خانوادگی می روند.

آقایـان برون گرا

گروهی از اشخـاص روشنفکر و تحصیلکرده اجتماع که مالـک اندیشه و اندیشه می باشند ، خصوصیات ی ویژه ای دارند. منظور از اشخـاص تحصیل کرده فردی با مدرک لیسانس نیست، چـرا که در اینجا زیـادتر به قشر پزشکان متخصص، اساتید دانشگاه، پروفسور یا دکترای تخصصی اشاره داریم. چنان چه چنین اشخاصـی برون گرا باشند قسمتـی از زمانشان را در اجتماع و مکان تحقیقی می گذراند. این اشخـاص با دانشجویان دختر و پسر بیشتری در رابطـه می باشند ، نظـراتشان را راحت و صادقانه مطرح می نمایند و احتمالا به دلیل کارشان مجبور به شرکت در سمینارهای خارجی و داخلی باشند.

احتمالا هم ضـروری باشد کارگاه های گوناگون اجرا کنند. به هر حال چنین شخصی برای موفقیت زیـادتر می بایست روابط اجتماعی خوب و پر قدرت داشته باشد. شما می بایست بتوانید ارزش این روابط را درک نمـوده و به همسـرتان فضای ضـروری برای انرژی گذاشتن بر روابطش، تحصیلش و شغلی که برای آن خیلی زحمت کشیده بدهید. این اشخـاص آن چنان با حرفه خود درآمیخته اند که جزوی از شخصیتشان شده می باشد. برای آنان شغل یا ارتباطاتشان جزوی از سبک زندگـیشان به حساب می آید، نه فقـط شغل یا رشته تحصیلی و ارتباطات کاری. پس می بایست توانایی پذیرش این سبک زندگـی را داشته باشید. پیش از وصلت چنان چه به شرایط ویژه ای حساس می باشید ، دربـاره وصلت زیـادتر فکر کنید. شیفت های شبانه، دارا بودن شخصیت برون گرا، همیاری با خانـم ها وغیره از جمله نکاتی می باشد که چنان چه با آنان مساله دارید می بایست دربـاره گزینش شریک زندگـی مناسب زیـادتر فکر نمایید

می بایست ظاهـر او باشید

پیش از وصلت چنان چه به شرایط ویژه ای حساس می باشید ، دربـاره وصلت زیـادتر فکر نمایید. شیفت های شبانه، دارا بودن شخصیت برون گرا، همیاری با خانـم ها وغیره از جمله نکاتی می باشد که چنان چه با آنان مساله دارید می بایست دربـاره گزینش شریک زندگـی مناسب زیـادتر فکر نمایید . احتمالا طرف مقابلتان یک هنرمند یا فعال اجتماعی باشد. از آن دست اشخاصـی که به آسانی از کنار چیزی نمی گذرند و شانس دارد نسبت به بی عدالتی ها معترض شوند و این مقوله دردسرهایی برای خانواده هایشان اجاد نماید . آنان از شما توقع دارند پا به پایشان در این کارها شرکت نمایید و اجازه دهید در راه آرمان هایشان پیش بروند. چنان چه شما خانمی معمولی باشید که انتظارش از ازدواج، یک زندگـی مشترک آرام و معمولی با رفت و آمدهای خانوادگی و بچه هایی می باشد که برایشان زمان می گذارید، شانس دارد در این سبک زندگـی زضایتمند نشوید.

منبع